ÁSZF:Lemondási, fizetési és módosítási feltételek:

A Várfürdő Panzió-Apartmanház szálláshelyfoglalást kizárólag e-mail/online foglalási rendszer útján fogad el.

A vendégek kapcsolatfelvételének megkönnyítése érdekében foglalási rendszert üzemeltetünk, amely megtalálható honlapunk „FOGLALÁS” menüpontja alatt.

Kérjük a foglalni szándékozó vendégeket, hogy a foglalási rendszerben szíveskedjenek megadni igényeiket.Az adatokat pontosan és értelemszerűen kitölteni szíveskedjenek, különös tekintettel az elérhetőségek (telefonszám és e-mail) helyes megadására!

A foglalásban megadott adatok helyessége a vendég felelőssége. Visszaélések elkerülése végett, amennyiben a vendég a foglalásban megadott telefonszámon, ill. e-mail címen nem elérhető, vagy az elérhetőség helytelennek bizonyul, és így nincs lehetőség a foglalás jogszerűségének megerősítésére, a Várfürdő Panzió-Apartmanház Gyula fenntartja a foglalás törlésének jogát, mellyel az elszállásolásra vonatkozó jogigény is megszűnik.

– Kérjük vendégeinket, hogy a szálláshellyel kapcsolatos bármilyen kérésüket az „ Üzenet” rovatba írják be.

– Kérjük azon vendégeinket, akik gyermek(ek)kel érkeznek, hogy a gyermek(ek) életkorát is szíveskedjenek megadni.

– Telefonon keresztül csak információt tudunk biztosítani.

– Foglalása csak e-mailben történő megerősítéssel és azt követően írásos visszaigazolásunk alapján válik véglegessé.

– Ajánlattételünk nem minősül visszaigazolásnak!

– A vendégérkezés napján kell kifizetnie a teljes foglalás árát! (Ha küldött előleget akkor az előleg összegével csökkentett árat)

A foglalást követően, a szállásfoglalást leadó vendég elismeri, hogy a fizetési és lemondási feltételeket megismerte, és azokat elfogadja.

Előleg fizetése:

A foglalások véglegesítéséhez előleg megküldése szükséges.

Az előleget kérjük, hogy a visszaigazolásban megadott határidőig átutalni szíveskedjenek. Ez a határidő általában:1-7 munkanap.

Amennyiben az előleg fizetése az adott határidőig nem kerül kiegyenlítésre, úgy ez esetben a foglalást töröljük!

Az előleg megfizetése után kérjük, hogy küldje vissza részünkre a számla kiállításához szükséges adatokat:

Az előleg befizetőjének a neve, lakcíme, irányítószáma.

Szállásdíj fizetési esedékessége:  A szállásdíj fennmaradó része a helyszínen, érkezéskor fizetendő!

Az előleg összege:

Több apartman foglalása esetén az előleg apartmanonként fizetendő.

Az előleg: 30 % , de minimum 1 éjszakának megfelelő szállásdíj.

Ettől eltérő összeg is igényelhető ( pl: rendezvény esetén ), amelyet jelezni fogunk az ajánlatunkban és az azt követő visszaigazolásunkban.

Csoportos foglalás esetén, amennyiben a fizetés nem központilag történik, akkor az előleget a csoport utolsó tagjának

megérkezésekor fogjuk tudni beszámítani.

Az előleg fizetésének lehetőségei:

  1. Banki átutalással
  2. Készpénzes befizetés a közvetlenül a számlavezető bank, az Otp bankfiókban, vezetett számlára

Ad. 1./

Az előleget a visszaigazolásunkban megadott számlára kérjük átutalni:

Átutalás esetén a közlemény rovatba kérjük tüntessék fel: Név ( amellyel a szállást lefoglalták )

Figyelem! Ha a befizető más, mint a szállás lefoglalója, akkor kérjük, írják rá a közlemény rovatba a szállásfoglaló nevét!

Ennek hiányában nem tudjuk beazonosítani az ÖN befizetését.

Ad. 2./

Készpénzes befizetés a közvetlenül a számlavezető bank, az OTP bankfiókban, vezetett számlára

Ebben az esetben az előleg befizetést költség terheli.

Ha az előleg befizetésnek ezt a módját választják kérjük, hogy a befizetés költségével szíveskedjenek megemelni az előleg összegét.

Amennyiben ezt elmulasztanák, úgy a díj érkezéskor felszámítása kerül!

Kérjük, hogy az előleg befizetése előtt olvassák el a fizetési és lemondási feltételeket!

Az előleg vagy a teljes szállásdíj megérkezésekor visszaigazoló e-mailt küldünk Önnek!

Bejelentkezés és kijelentkezés

A szálláshelyet érkezés napján 13.00-16.00 óra között lehet elfoglalni és elutazás napján 10.00 óráig kérjük elhagyni. Eltérő igény esetén kérjük vegyék fel a kapcsolatot a személyzettel. Panziónk a lefoglalt szálláshelyet az érkezés napján 20 óráig tartja fenn, ezután jogosult annak értékesítésére.

A szálláshely elfoglalásakor bejelentőlapot kérünk kitölteni, amely a következő adatokat tartalmazza:

– Személyes adatok (felnőtt vendégeknél név, lakcím, szül. hely és idő, útlevél vagy szem. ig. szám; gyermekeknél név, szül. hely és idő)

– A vendég járművének rendszáma

– Érkezés és elutazás napja

– A foglalással létrejött anyagi felelősség

– Aláírás

Felhívjuk kedves vendégeink figyelmét, hogy a panziónkban igénybe vett szolgáltatások és a szállásdíj utáni anyagi felelősség a bejelentőlap pontos kitöltésétől és a vendég általi aláírásától függetlenül a szálláshely elfoglalásától fenn áll. A vendég részére történt kulcsátadás a szálláshely elfoglalásának kezdetét jelenti.

Amennyiben a vendég a foglalásában megadott időpontnál korábban szeretné a már elfoglalt szálláshelyet elhagyni, a vendég a foglalás teljes időtartamának megfelelő szállásdíjat köteles megfizetni

A kijelentkezéskor a szobakulcsot kérjük leadni a személyzetnek.

Lemondási feltételek és időpont módosítás:

A felhasználhatósági idő hosszabbítása (max. 60 nap) 10 000 Ft / csomag. Kiemelt időszak kizárva!

Az előleggel megerősített foglalások lemondása esetén az alábbi szabályok érvényesek:

Amennyiben a vendég az érkezési napot megelőzően legalább 21 nappal korábban, írásban lemondja a foglalását, úgy ez esetben a befizetett előleg teljes összegét visszatérítjük.

Az érkezési nap előtti 21. napon belüli lemondás esetén bánatpénz megfizetésére igényt tartunk.

A bánatpénz összege megegyezik a befizetett előleg összegével.

Ez általános esetben: 30 %, de minimum 1 éjszakának megfelelő szállásdíj.

Kiemelt időszakban vagy rendezvény esetén az előleget nem áll módunkban visszafizetni.

Lemondást csak írásos úton tudunk elfogadni. Lemondás nélküli ” meg nem jelenés ” esetében, az utazást felhasználtnak tekintjük és a részvételi díjat nem áll módunkban visszatéríteni.

Időpont módosítást csak egyedi elbírálás alapján tudunk biztosítani, amelynek a díja: 6.000 Ft/alkalom.

A sikeres időpont módosítás díját előre szükséges átutalni.

Közvetítők által értékesített foglalásokra vonatkozó feltételek:

A Várfürdő Panzió-Apartmanház szálláshelyeit értékesítő más fórumok közvetítésével (online szállásfoglaló portálok és utazási irodák) érkező vendégekre is a jelen foglalási és lemondási feltételek érvényesek. Más értékesítési csatornákon található és az apartmanház saját honlapján (www.varfurdopanziogyula.hu) található adatok különbözősége esetén minden esetben az apartmanház saját honlapján található információk irányadóak. Ezek különbözőségéért, az ebből eredő esetleges károkért szálláshelyünk semmilyen felelősséget nem vállal.

Felek az elszállásolási szerződésből eredő vitáikat minden esetben megkísérlik békés úton rendezni. Amennyiben a békés rendezés nem vezetne eredményre, úgy felek a viták eldöntését jogi útra terelik. Felek a jelen szerződésből eredő vitáik eldöntésére, hatáskörtől függően, a Gyulai Városi Bíróság vagy a Békés Megyei Bíróság kizárólagos illetékességének vetik alá magukat.

Panasszal élhet: Békés Megyei Fogyasztóvédelmi Felügyelőségnél ( 5600 Békéscsaba, József A. u. 2-4.) vagy Békés Megyei Kereskedelmi és Iparkamara mellett szervezett Békéltető testületnél ( Cím: 5600 Békéscsaba, Penza ltp. 5.)

Köszönjük megértésüket és kellemes pihenést kívánunk Önöknek !

Várfürdő Panzió Apartmanház